دوشنبه, 1 بهمن 1397
اخبار صنعت/شرکت
"داروسازان ایران پشت تحریم را می شکنند" "نقش بی بدیل شهدای داروساز در پیشرفتهای دارویی و درمانی کشور"
اولین همایش حسابداری مدیریت و گزارشگری در حسابرسی داخلی در راستای ارتقاء دانش و بازآموزی کارکنان شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری سیمان تأمین برگزار شد.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) دکتر پویا فرهت را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) معرفی کرد.
دکتر مهدی نور احمدی به عنوان مدیر جدید حوزه مدیریت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) انتخاب شد.
هلدینگ فارس وخوزستان و سیمان تامین با مشارکت 24شرکت تابعه در دهمین نمایشگاه بین المللی سیمان و صنایع وابسته حضوری متمایز و چشمگیر خواهد داشت.

بهینه کاوی
دکتر آرش حبیبی آزاد - مدیر برنامه ریزی سیمان فارس و خوزستان
آیا بازار سرمایه وارد مرحله رشد شده است؟
مجید قلی پور – رئیس بهره برداری سیمان بجنورد
راه كارهای صرفه جویی قابل توجه در صنایع سیمان
با توجه به رکود بازار و کاهش تولید
دکتر آرش حبیبی آزاد - مدیر برنامه ریزی سیمان فارس و خوزستان
گزارش تحلیلی صنعت سیمان
   

تولید سیمان

ــــــــ گروه فارس و خوزستان ـــــــــ
شرکت سیمان آبیک
شرکت سیمان بجنورد
شرکت سیمان بهبهان
شرکت سیمان فارس نو
شرکت سیمان فارس
شرکت سیمان خزر
شرکت سیمان خاش
شرکت سیمان خوزستان
شرکت سیمان نی ریز
شرکت سیمان غرب
شرکت سیمان درود
شرکت سیمان ساوه

ـــــــــ گروه سیمان تأمین ــــــــــ
  شرکت سیمان ارومیه  
  شرکت سیمان زنجان
  شرکت سیمان شاهرود   
  شرکت سیمان صوفیان  
  شرکت سیمان قائن  

شرکتهای وابسته به
صنعت سیمان

ــــــــ گروه فارس و خوزستان ـــــــــ
تهران بتن
فارسیت اهواز
فولاد و چدن درود
گچ فارس

ـــــــــ گروه سیمان تأمین ــــــــــ
آذریت
کرمانیت

سایر شرکتهای وابسته

ــــــــ گروه فارس و خوزستان ـــــــــ
تحقیق و توسعه سیمان
خدمات مهندسی سیمان
نوآوران صنعت سبز
صنایع ساخت و نصب البرز

ـــــــــ گروه سیمان تأمین ــــــــــ
شرکت سولیران
شرکت دورال
شرکت تأسیسات سد و آبیاری (سابیر)
شرکت کشتی سازی اروندان


مأموريت شركت سیمان فارس و خوزستان

توليد انواع سيمان و محصولات و خدمات جانبي آن با كيفيتي در سطح بالاترين استانداردهاي جهاني و عرضه در بازارهاي داخل و خارج است. ما خاك را با همت صنعتگران كارآزموده به فراورده‌اي ارزشمند تبديل كرده، به سراسر دنيا ارسال مي كنيم و از اين طريق منزلت ملي را تجلي مي‌بخشيم. ما تنها به فكر رشد و بزرگتر شدن نيستيم، بلكه مي خواهيم در صنعت هوشمند بمانيم و با كسب دانش و فناوري روز و انجام برنامه هاي تكاپو جويانه، پيشاهنگ دانش صــــــنعت سيمان باشیم. از اين رو ما بر اعتلاي بي قيد وشرط در كليه ابعاد سازمان پرداخته و بر بهسازي و پيشرفت مداوم امـور تأكيد مي‌ورزيم.

تماس با ما

SIMANYAB.COM خرید آسان سیمان

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0