شنبه, 14 تير 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 93
كسب تندیس بلورین استاندارد منابع انسانی توسط شركت سیمان بهبهان
شرکت سیمان بهبهان به عنوان اولین شرکت سیمانی کشور در اولین حضور و در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی که توسط دانشگاه تهران برگزار شد، تندیس بلورین c را در استاندارد ۳۴۰۰۰( بلوغ فرآیندهای منابع انسانی) دریافت کرد.
شرکت سیمان بهبهان به عنوان اولین شرکت سیمانی کشور در اولین حضور و در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی که توسط دانشگاه تهران برگزار شد، تندیس بلورین c را در استاندارد ۳۴۰۰۰( بلوغ فرآیندهای منابع انسانی) دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی هلینگ سیمان فارس و خوزستان، در ممیزی این مدل ۱۷۴ شرکت حضور داشته اند که تعداد اندکی از شرکت ها توانسته اند امتیازات لازم را کسب کنند. در این مراسم هیچ شرکتی تندیس A را کسب نکرد و تنها یک شرکت توانست تندیس B را کسب کند.

در این مراسم شرکت سیمان بهبهان توانست به عنوان اولین شرکت سیمانی کشور تندیس بلورین استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی را کسب کند.

در این استاندارد، مدل فیلیپس (EFQM)، مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی (PCMM) و مدل سرمایه گذاری انسانی گنجانده شده است. استاندارد 34000 از جمله استانداردهایی است که به منظور ارزیابی و ارتقای سیستم منابع انسانی مورد استفاده قرار گرفته است.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.4.0
    V5.5.4.0