يکشنبه, 17 آذر 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 450
مدیرعامل سیمان تامین شستا تشریح کرد:
تغییرات جدید در شركت‌های سیمانی شستا
رضا جمارانیان، مدیرعامل سیمان تامین شستا گفت: بر اساس راهبردهای جدید شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و به منظور اعمال مدیریت یک‌پارچه در حوزه تخصصی سیمان، تمام اختیارات سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر شرکت‌های سیمانی شستا به هلدینگ سیمان فارس و خوزستان تفویض شد.

رضا جمارانیان، مدیرعامل سیمان تامین شستا گفت: بر اساس راهبردهای جدید شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین و به منظور اعمال مدیریت یک‌پارچه در حوزه تخصصی سیمان، تمام اختیارات سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر شرکت‌های سیمانی شستا به هلدینگ سیمان فارس و خوزستان تفویض شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان، جمارانیان در هفتاد و چهارمین جلسه مدیران عامل شرکت‌های سیمانی تابعه شستا توضیح داد: کلیه شرکت‌های سیمانی اعم از شرکت‌های تابعه مستقیم سیمان تامین و شرکت های سیمان تابعه فارس و خوزستان به منظور استفاده از ظرفیت هم‌افزایی در گروه و فراهم ساختن امکان بیشتر رهبری بازار در صنعت سیمان، پس از این تحت مدیریت یک پارچه هلدینگ سیمان فارس و خوزستان قرار می‌گیرند.
جمارانیان همچنین با اشاره به اهمیت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی گفت: افزایش درآمدهای حاصل از فروش و کنترل هزینه دو‌ عاملی است که در صورت بهبود، بیشترین نقش را در سودآوری شرکت‌ها خواهند داشت. بر این اساس هلدینگ سیمان فارس و خوزستان باید برنامه‌های جامع و عملیاتی برای بهبود و ارتقای دو شاخص مذکور را تدوین کرده و به اجرا گذارد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.4.0
    V5.5.4.0