چهارشنبه, 22 آبان 1398
رو عنوان : با مجوز سازمان فنی و حرفه ای کشور
عنوان : مركز آموزش بین كارگاهی سیمان بجنورد افتتاح شد
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ 

امتیاز :  ۲/۰۰ |  مجموع :  ۳

مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت سیمان بجنورد، با حضور مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای خراسان شمالی افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان، کمال صدیقی، با اشاره به اینکه در شرایط رکود و تحریم، حفظ و افزایش طول عمر تجهیزات از عوامل مهم کاهش قیمت تمام شده و ایجاد مزیت رقابتی در صنعت سیمان است، گفت: هدف از  ایجاد مرکز آموزش بین کارگاهی، کاهش هزینه ها و افزایش طول عمر تجهیزات از طریق  افزایش مهارت پرسنل و بهره مندی از مشوق های قانونی است.
وی با تشریح فرآیند دریافت مجوز بین کارگاهی که از سال 96 با همکاری سازمان فنی و حرفه ای آغاز شده است، توضیح داد: برخورداری از زیر ساخت های مناسب از قبیل وجود نیروهای متخصص به عنوان مربی و مدرس داخلی، فضای آموزشی مناسب و کارگاه های مجهز جهت پشتیبانی از خط تولید از پیش نیازهای ضروری احراز شرائط دریافت مجوز یاد شده است. با اجرای دستورالعمل ها و  پیاده سازی استانداردهای فنی و حرفه ای، سیمان بجنورد، موفق به دریافت موافقت نامه اصولی و پروانه فعالیت مرکز آموزش بین کارگاهی شد.
بر اساس این گزارش، همزمان با هفته ملی مهارت با هدف ارائه آموزش های بدو و حین خدمت به شاغلین بنگاه های اقتصادی و مهارت افزایی کارگران ، در 7 استان کشور،13 مرکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی از جمله مرکز آموزش بین کارگاهی سیمان بجنورد با حضور سلیمان پاک سرشت، معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه ای از طریق ارتباط  ویدئو کنفرانس، با استان های مجری افتتاح شد.

نمایش تعداد بازدیدها : 147

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0