يکشنبه, 24 شهريور 1398
رو عنوان : با هدف کاهش مصرف و جلوگیری از قطع برق انجام شد
عنوان : حضور شركت سیمان ارومیه در طرح تشویقی برق
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شرکت سیمان ارومیه با هدف جلوگیری از قطع برق هم وطنانمان در استان آذربایجان غربی به طرح تشویقی شرکت برق منطقه ای آذربایجان غربی انرژی پیوست. 
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان، قطع برق از جمله سیاست هایی است که در تمام استان ها با هدف عبور از پیک مصرف در نظر گرفته شده است. بر این مبنا برخی از صنایع و مصرف کنندگان اصلی انرژی در کشور برای جلویگری از قطع برق مردم منطقه تلاش می کنند تا با استفاده از شیوه های متفاوت میزان مصرف برق خود را کاهش دهند. 
در این زمینه شرکت سیمان ارومیه سال گذشته توانست 1.8 میلیارد تومان در حوزه انرژی صرفه جویی داشته باشد. همچنین بر اساس هدفگذاری این کارخانه برای کاهش مصرف انرژی معادل 3 میلیارد تومان برنامه ریزی شده است. 


نمایش تعداد بازدیدها : 63

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0