دوشنبه, 28 مرداد 1398
عنوان : اجلاس مدیران انرژی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان و سیمان تأمین
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

معاون امور شرکتهای هلدینگ سیمان فارس و خوزستان تصریح کرد:

تشویق به جای تنبیه!

مهندس متشرع معاون امور شرکتهای هلدینگ سیمان فارس و خوزستان در دومین همایش انرژی شرکتهای تابعه خطاب به ارگانهای تصمیم گیری در بحث انرژی کشور گفتهمواره تشویق بهتر از تنبیه پاسخ داده است. همانطور که در برنامه تشویقی صرفه جویی در مصرف انرژی تابستان سال جاری، کارخانه های سیمان به عنوان حامی تامین انرژی الکتریکی در زمان پیک مصرف در کشور انجام وظیفه نمودند. چنانچه وزارت نفت نیز در این زمینه همکاری نمایند، صنعت سیمان میتواند سقف صادرات فعلی خود را ۸ میلیون تن اضافه نمایند. blob:https://web.whatsapp.com/8267a86d-f3ea-4218-88a8-c278d48b7c73

توسعه پایدار و کنترل قیمت تمام شده با مدیریت مصرف انرژی

کاهش مصرف آب با تغییر سیستم فیلتراسیون سبب افزایش مصرف انرژی الکتریکی در کارخانه های سیمان خواهد شد.

مهندس شریفی مدیرعامل شرکت سیمان فارس نو در دومین همایش مدیران انرژی شرکتهای تابعه گفت مدیریت مصرف انرژی نقش مهمی در توسعه پایدار و کنترل قیمت تمام شده در صنعت سیمان دارد. او ادامه دادهرچند قیمت انرژی در ایران ارزان است. اما، حدود ۲۰ درصد قیمت تمام شده را تشکیل داده است. او اصلاح کاربری معادن، بهینه سازی ظرفیتها، نگهداری و تعمیر به موقع تجهیزات و بهره مندی از افزودنیها را سبب کاهش انرژی مصرفی در تولید سیمان دانست. او در بخشی از صحبتهای خود ضمن اشاره به مشکلات جدی کشور در بخش مصرف آب، گفتکارخانجات سیمان کشور میتوانند با تغییر در سیستم فیلتراسیون سبب کاهش مصرف آب شوند و اینگونه کمک شایان توجهی را در مدیریت مصرف آب انجام دهند، هرچند این مساله سبب افزایش مصرف انرژی الکتریکی خواهد شد. همچنین مهندس شریفی درخواست تدابیری توسط اداره استاندارد شد تا شرکتهای سیمانی مصمم به تغییر سیستم فیلتراسیون ، مشمول جرایم مربوط به انحراف از شاخص استاندارد،نگردند.

 شکل گیری مدیریت دانش با محوریت انجمن در صنعت سیمان

مشاور انرژی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ضمن اشاره به موضوع پراهمیت انرژی و لزوم اشاعه مطالعات و اقدامات انجام شده در این راستا به محوریت انجمن سیمان در مجموعه اقداماتی که منجر به مدیریت دانش می شود، تاکید کرد.

مهندس مهدی امینی یکتا که به عنوان سخنران و مجری در دومین همایش مدیران انرژی هلدینگ های فارس و خوزستان و سیمان تامین سخن می گفت، توضیح دادعلیرغم درگیری های متعدد در صنعت سیمان، اعضای هیات مدیره انجمن به مدیریت دانش در صنعت سیمان تاکید دارند.

او به برنامه ریزیهای متعدد انجمن سیمان در جهت برگزاری کلاس های آموزشی، همایش های تخصصی، خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفی، نمایشگاه، اطلاع رسانی از طریق سایت انجمن، ایجاد کانال و گروه تخصصی در شبکه های اجتماعی و انتشار نشریه تخصصی اشاره کرد.

وی در سخنان خود از رویکرد مثبت و عملگرایی جناب آقای شیخان؛ دبیر انجمن سیمان و سیاستگزاریهای راهگشای اعضای هیات مدیره و در راس آن جناب آقای مهندس اتابک تشکر کرد.نمایش تعداد بازدیدها : 177

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0