سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
رو عنوان : هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا را تصویب کرد
عنوان : مصوبه جدید حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا
زير عنوان : این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 9505/ت49065هـ مورخ 31 /01 /1395 می‌شود
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ 
ساعت : ۱۳:۴۱:۲۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

ه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» طبق ماده (12) قانون هوای پاک - مصوب 1396 – سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی،‌ عمومی و کارگاهی را که آلودگی آن ها بیش از حد مجاز مصوب است،‌ مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی،‌ وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند. در طی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون به واحدهای مذکور جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می گیرد.

براساس تبصره (3) ماده فوق،‌ حد مجاز انتشار آلاینده های هوا توسط سازمان پیشنهاد می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در این راستا هیئت وزیران در جلسه مورخ 21 /06 /1397 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره مورد اشاره، حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا را تصویب کرد.

گفتنی است سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، حدود جدید را با توجه به شرایط اقلیمی به صورت منطقه‌بندی ارایه کند.

لازم به ذکرست این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 9505/ت49065هـ مورخ 31 /01 /1395 می‌شود.


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0